Osobní knihovny > Osobní knihovna Zdeňka Fibicha > Seznam individualizovaných svazků > Choix d' Etudes progressives pour le Piano-Forte

Osobní knihovna Zdeňka Fibicha

Bertini, Henri
Choix d' Etudes progressives pour le Piano-Forte . Leipzig: C. F. Peters; Bureau de Musique, s.a. 27 s.
Rozměr: 27 x 34 cm.
Uložení knihy: Knihovna Ústavu hudební vědy FF UK v Praze, Praha, Knihy z os.knihovny Z.Fibicha začleněné do fondu.
Klavír pro 2 ruce. Razítko "Ernst (ter) [Meyr´s] Musikalienhandlung" a razítko Ústavu pro hudební vědu. Podpis Betty Fibichové
podpispodpis