Osobní knihovna Zdeňka Fibicha

Bellini, Vincenzo
Norma. Leipzig; Berlin: C. F. Peters, Burau de Musique (4956), s.a. 165 s. Ed. Opern im Klavierauszuge mit Text.
Rozměr: 27,2 x 19,2 cm.
Uložení knihy: Knihovna Ústavu hudební vědy FF UK v Praze, Praha, Knihy z os.knihovny Z.Fibicha začleněné do fondu.
Klavírní výtah, text italština, němčina. Razítko Ústavu pro hudební vědu, vpisky
titulní stranatitulní strana vpiskyvpisky