Personal library of Karel Čapek

Babák, Edvard
Tělověda: základy biologie člověka. Praha: J.Laichter, 1922. 624 p. Ed. Laichterův Výbor nejlepších spisů poučných, sv. XXXII.
Size: 22x14,5 cm.
Location of the book: Praha, In property of descendants of Karel Čapek.
The book contains dedication from the autor
covercover dedicationdedication