Personal libraries > Personal library of Mikoláš Aleš > Books with remarkable rememberances of their owner > Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Mladoboleslavském

Personal library of Mikoláš Aleš

Bareš, František
Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Mladoboleslavském. Praha: Nákl. Archeologické komisse při České akademii Fr. Josefa, 1905. 412 p.
Size: 26x19,5 cm.
Location of the book: Library of The Museum of Czech Literature, Praha, Book collection of M. Aleš.
The book contains the signature of M.Aleš
signaturesignature