Personal library of Mikoláš Aleš

Beckovský, Jan
Poselkyně starých příběhů českých. Praha: B. Stýbl, 1880. 2. díl, sv. 3, L. 1625 - 1715, i s dodatky . 606 p.
Size: 24x16 cm.
Location of the book: Library of The Museum of Czech Literature, Praha, Book collection of M. Aleš.
The book contains the signature of M. Aleš and the signature of Rudolf Hlubinka
ex-librisex-libris signaturesignature