FRIČ Josef Václav

5.9.1829 - 14.10.1890

politik, novinář

KNM - 1659 sv.

Charakteristika: velké množství individualizovaných exemplářů, vpisky a poznámky, časopisy, brožury, vlastní Fričovy spisy a překlady. Fond doplňován i po r. 1890 pořadateli pozůstalosti (O. Zielecká). Knihy německé, francouzské, anglické i italské, ze slovanských jazyků kromě českých též polské, ruské a srbochorvatské. Katalogizováno 1963, katalogizační lístky v GK, před signaturou označení „J.V.Frič". Tištěný soupis s poznámkami o individualizaci publikací, další část knihovny uložena v PNP jako součást literární pozůstalosti.

Literatura:

Khel, R.; JAKŠOVÁ, J. Knihovna Josefa Václava Friče: bibliografický soupis. Praha: Národní museum, 1965.

Khel, R. Papír a knihovny. Poselství papíru. Praha : Karolinum 1999, s. 281-283

Khel, R. Cesty papírů. Poselství papíru. Praha : Karolinum 1999, s. 290-292