H A A S E, Bohumil

Nakladatel, knihtiskař a vydavatel, zakladatel firmy, činný od r. 1798, tvlrce typografického měrného systému pro Rakousko.

1765-1824

Praha: KNM - 84 sv.

Charakteristika: knihy z celého 19. st., až na 7 svazků vše německy. Výjimečně i mladší či starší. Zbytek nakladatelské knihovny B. H. a následovníků (Ludvíka a Ondřeje), získáno darem v r. 1958. Přírůstková čísla z r. 1981; v lístkovém GK není zařazeno.