VŘESOVEC z VŘESOVIC Václav

1532 - 1583

český šlechtic, právník, rada komorního soudu a komorník arciknížete

Praha: NK ČR - 91 sv. - fond zrekonstruován z rozptýlených svazků ve fondech NK ČR

Charakteristika: teologie, filozofie, apologie, M. Luther, postily, latinské, německé a řecké spisy

Literatura:

Faltýová, V.; Kotek, V. Knihovna Václava Vřesovce z Vřesovic. Národní knihovna České republiky. Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky: od prvotisků do konce 19.stol. Praha: Národní knihovna České republiky, 2006. S. 195-197