P O L Á Č E K, Václav

český nakladatel a publicista, ředitel a spoluzakladatel Družstevní práce

21. 4. 1898-13. 4. 1969

Praha: KNM - 58 sv (52 titulů).

Charakteristika: téměř kompletní nakladatelská produkce ze 40. let 20. stole. Uměleckohistorická a umělecká literatura, pragenzie, ilustrátor V. Kubašta

Koupeno v r. 1970. Kalalogizační lístky v GK s označením „V. Poláček" před signaturou.

Literatura:

Štěpánová, D. Pozůstalosti nakladatelů a tiskařů ve fondu Knihovna NM. Rozpravy Národního techn. muzea v Praze.