Z E Y E R, Julius

26. 4. 1841 Praha - 29. 1. 1901 Praha

český básník, spisovatel, překladatel, dramatik

Praha: KNM - 3798 sv.

Charakteristika: knihovna encyklopedického rozsahu. beletrie, literatura  všech oblastí humanitních věd, francouzsky, německy, česky, též tisky 19. století. Fond evidován v CES; katalog. v r.1976 - 1980.

Literatura:

Červený, J. Knihovna básníka Julia Zeyera. Bibliografie. 1929-1930, č. 46-47, s. 84-92

Formanová, M. Knihovna Julia Zeyera. Diplomová práce ÚISK FF UK 1987. 74 s.