Osobní knihovny > Osobní knihovna K. H. Borovského > Seznam individualizovaných svazků > Popis králowstwí Českého, čili, Podrobné poznamenání wšech dosawadních krajůw, panstwí, statkůw, měst, městeček a wesnic, někdejších hradůw a twrzí, též samot a zpustlých osad mnohých w zemi České...

Osobní knihovna K. H. Borovského

Palacký, František
Popis králowstwí Českého, čili, Podrobné poznamenání wšech dosawadních krajůw, panstwí, statkůw, měst, městeček a wesnic, někdejších hradůw a twrzí, též samot a zpustlých osad mnohých w zemi České.... Praha: J.G.Kalve, 1848. 698 s.
Uložení knihy: Archiv Národního muzea, Praha, Fond Historického klubu.
Kniha obsahuje podpis K.Havlíčka. Kniha byla v majetku Historickéhu klubu v Praze, poté byla i s celým fondem předána do fondu Archivu Národního muzea. Havlíčkův podpis na tit.straně je přeškrtán H.Jirečkem, který byl zřejmě majitelem knihy po Havlíčkovi před tím, než se kniha dostala do fondu Historického fondu. Kniha je uvedena v Havlíčkově seznamu "Zaznamenané knihy", v pozůstalostním seznamu se však nenachází
přeškrtnutý podpispřeškrtnutý podpis