Osobní knihovna Mikoláše Alše

Mádl, Karel B.
Umění včera a dnes. Praha: F. Topič, s.a. 274 s.
Rozměr: 18,5x12 cm.
Uložení knihy: Knihovna Památníku národního písemnictví, Praha, Fond osobní knihovny M. Alše.
Exlibris M.A. lepené a exlibris ručně kreslené z roku 1904
titulní stranatitulní strana vlepené a ručně kreslené exlibrisvlepené a ručně kreslené exlibris