Osobní knihovny > Osobní knihovna Mikoláše Alše > Seznam individualizovaných svazků > M > Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Litomyšlském

Osobní knihovna Mikoláše Alše

Wirth, Zdeněk; Matějka, Boh.; Štěpánek, Josef
Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Litomyšlském. Praha: Archeologická komisse při České akademii císaře Fr. Josefa, 1908. sv. XXIX. 90 s. Ed. Soupis památek historickým a uměleckých v království českém od pravěku do počátku XIX.století.
Rozměr: 26x18,5 cm.
Uložení knihy: Knihovna Památníku národního písemnictví, Praha, Fond osobní knihovny M. Alše.
Exlibris M.A., exlibris Rudolfa Hlubinky, podpis "Mikoláš Aleš 1908"
exlibrisexlibris podpispodpis