Osobní knihovna Zdeňka Fibicha

Pavesi, Stefano
Duetto [z opery Ser Marcantonio]: Aurora d´ Italia e Germania, eine Sammlung der beliebtesten Gesänge mit Begleitung des Pianoforte. Wien: Pietro Mecheti qm Carlo; Marco Berra, s.a. Nestr.
Rozměr: 25,3 x 33,5 cm.
Uložení knihy: Knihovna Ústavu hudební vědy FF UK v Praze, Praha, Knihy z os.knihovny Z.Fibicha začleněné do fondu.
Razítko Zdeňka Fibicha, raztíko Ústavu pro hudební vědu. Vpisky
titulní stranatitulní strana