Osobní knihovna Jaroslava Ježka

Zeyer, Julius
Dramatická díla. V Praze: Česká graf.unie, 1918. IV.část 133 s. Ed. Spisy Julia Zeyera, XXVIII .
Rozměr: 12x19 cm.
Uložení knihy: Národní muzeum - České muzeum hudby, Praha, Památník J.Ježka - Modrý pokoj.
Kniha obsahuje díla: Pod jabloní,Příchod ženichův, Libušin hněv. Cizí podpis
obálkaobálka podpispodpis